Lees voor

24 april 2018

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 24 april 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Giethoorn

Procedure rond erfpacht

Samenvatting

Het college gaat bij de rechtbank een procedure voeren om weer vol eigenaar te worden van een stuk grond bij de Achteromsedijk in Hoogeveen. Dit perceel was in 2011 in erfpacht uitgegeven aan de Stichting Model Race Circuit Nederland. Deze stichting is enige tijd daarna ontbonden, nog voordat de gemeente de erfpacht kon beëindigen. Daardoor kan er geen beëindigingsovereenkomst in het Kadaster worden ingeschreven. Een speciale procedure bij de rechtbank met een zogenoemde ‘vereffenaar’ moet ervoor zorgen dat dit wel kan. Daarna is de gemeente weer vol eigenaar, zonder dat er nog zakelijke rechten op dit stuk grond rusten.

Stukken

2.

Wethouder Vos

Aanvraag experiment scholen RENN4

Samenvatting

Het college stemt in met de aanvraag van RENN4 bij de minister voor deelname aan een experiment om leerlingen van het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs samen te voegen. Die toestemming is een voorwaarde van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
De organisatie voor speciaal onderwijs RENN4 wil in Hoogeveen graag gebruikmaken van deze experimenteerruimte, want het biedt mogelijkheden om de doorontwikkeling naar gespecialiseerd onderwijs te realiseren. Het college ondersteunt dit experiment, omdat onder meer onderzocht wordt of de kwaliteit van de onderwijsondersteuning in het basisonderwijs of voorgezet onderwijs kan worden verbeterd.

Stukken

3.

Wethouder Otten

Op weg naar opvolger van Alescon

Samenvatting

Het college heeft een koersdocument vastgesteld dat moet dienen als aanzet voor de vorming van de opvolger van het sociale werkvoorzieningsschap Alescon. Met de komst van de Participatiewet is ook de afbouw van de sociale werkvoorzieningsschappen in Nederland in gang gezet. De verantwoordelijkheid voor kwetsbare mensen is meer bij de gemeenten komen te liggen. Daarmee zijn de gemeenten direct verantwoordelijk voor alle mensen met een arbeidshandicap die nog wel in meer of mindere mate kunnen werken.
Op basis van het Koersdocument Nieuwe Entiteit Zuid gaat het college in gesprek met de gemeenteraad. Met de inbreng van de raad wordt een bedrijfsplan voor de nieuwe organisatie gemaakt. De nieuwe organisatie wordt een plek waar kwetsbare inwoners werken en/of een zinvolle dagbesteding hebben.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken