Lees voor

5 september 2017

B&W besluiten

Hieronder staan de openbare besluiten van B&W

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 18 oktober 2011
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Otten

Coördinatieregeling voor bouw Aldi en verplaatsing dierenartsenpraktijk winkelcentrum De Weide

Samenvatting

Het college vraagt de gemeenteraad een besluit te nemen tot het toepassen van de coördinatieregeling. Dit heeft betrekking op de bouw van een Aldi supermarkt en verplaatsing van de dierenartsenpraktijk bij winkelcentrum De Weide. Door gebruik te maken van deze regeling kan de voorbereiding van de besluiten zoveel mogelijk gelijktijdig en gecoördineerd plaatsvinden. De gemeenteraad bepaalt of en hoe de coördinatieregeling wordt toegepast. Het gaat nu uitsluitend om een besluit over de te volgen procedure. De inhoudelijke behandeling van het plan volgt bij behandeling van het bestemmingsplan in de raad.

Stukken

2.

Wethouder Vos

College stelt mandaatbesluit Jeugdbescherming Noord vast

Samenvatting

Het college heeft het mandaatbesluit Jeugdbescherming Noord vastgesteld. Het kan voorkomen dat een jongere met spoed opgenomen moet worden in een gesloten instelling omdat de veiligheid in het geding is. Het gaat hier om vrijwillige opname waar ouders mee instemmen. Als dat aan de orde is, doet het college hiervoor een verzoek bij de rechtbank (bij de kinderrechter). Buiten kantoortijden doet Jeugdbescherming Noord (JBN) dat namens het college. Conform de wet en regelgeving moet het college JBN hiervoor mandateren. Met het vaststellen van het mandaatbesluit is dit geregeld.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken