Lees voor

3 oktober 2017

B&W besluiten

Hieronder staan de openbare besluiten van B&W

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 18 oktober 2011
1.

Wethouder Otten

Plannen voor woningen aan Sneeuwbesstraat

Samenvatting

Het college wil meewerken aan plannen voor de bouw van vijf patio- of rijwoningen aan de Sneeuwbesstraat in Hoogeveen. Op deze locatie stond vroeger een schoolgebouw. Dat is in 2011 gesloopt. De woningen moeten op het zuidelijke deel van het plangebied komen. Het noordelijke gedeelte wordt ingericht als trapveldje en langs de Sneeuwbesstraat worden nog enkele extra parkeerplaatsen aangelegd. Voor deze plannen moet het bestemmingsplan worden veranderd. Er wordt een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. De raad neemt er uiteindelijk een besluit over.

Stukken

2.

Wethouder Vos

Vragen D66 over besteding Klijnsmagelden

Samenvatting

Het college heeft vragen beantwoord van de fractie van D66 in de gemeenteraad over de besteding van de zogeheten Klijnsmagelden. Hiermee worden kinderen uit arme gezinnen in staat gesteld om mee te kunnen doen: sociaal, cultureel, met sport en op school. De staatssecretaris heeft dit geld beschikbaar gesteld aan gemeenten omdat zij verantwoordelijk zijn voor het armoedebeleid. Kinderen worden in natura geholpen, bijvoorbeeld met zwemlessen, voetbalschoenen of een fiets.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken