Lees voor

7 november 2017

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 07 november 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Otten

College legt ambitiedocument voor implementeren omgevingswet voor aan raad

Samenvatting

In 2017 is de gemeente Hoogeveen begonnen met de implementatie van de Omgevingswet. Aan het eind van dit verkenningsjaar bepaalt de gemeenteraad het ambitieniveau: wat wil onze gemeente bereiken met de Omgevingswet? Het doel van dit document is om richting te geven
aan de verdere implementatie van de Omgevingswet.
De nieuwe Omgevingswet bundelt alle wet- en regelgeving voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De doelen van de Omgevingswet zijn direct gericht op verbetering: het moet eenvoudiger, duidelijker, beter en sneller.

Stukken

2.

Wethouder Steenbergen

Afstandsbeoordelingsmethodiek (ABM) wordt ook toegepast in Hoofdstraat-Noord

Samenvatting

De geluidbelasting veroorzaakt door een horecabedrijf moet voldoen aan de geluidnormen, die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. De beoordeling of een horecabedrijf voldoet aan deze geluidnormen vindt normaal gesproken plaats met behulp van een geluidmeter. In het horecaconcentratiegebied in de Grote Kerkstraat wordt al geruime tijd de ABM methodiek gebruikt. Met de ABM wordt het geluid afkomstig van een horecabedrijf gehandhaafd op het gehoor. De methode wordt nu ook gebruikt in Hoofdstraat-Noord.

Stukken

3.

Wethouder Otten

College wil medewerking verlenen aan uitbreiding zorginstelling Zorggroep ’t Achterhuus

Samenvatting

Het college legt het bestemmingsplan Buitengebied Zuid voor aan de gemeenteraad. Het college wil hiermee medewerking verlenen aan de uitbreidingsplannen van zorginstelling Zorggroep ’t Achterhuus.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken