Lees voor

25 juli 2017

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 25 juli 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Giethoorn

Extra geld voor bouwrijp maken grond Trambaan Nieuweroord

Samenvatting

Het college trekt extra geld uit voor het bouwrijp maken van het woningbouwproject aan de Trambaan in Nieuweroord. Nader onderzoek wijst uit dat er onder meer rioolgemalen geplaatst moeten worden en bouwkavels (deels) opgehoogd moeten worden. De kosten worden pas gemaakt als het nodig is, dus bij verkoop van een kavel. Het plan laat nog steeds een positief resultaat zien.

Stukken

2.

Wethouder Otten

Verkoop woning aan Zuidwoldigerweg Hoogeveen

Samenvatting

Het college wil een gemeentelijke woning verkopen. Het gaat om Zuidwoldigerweg 5 in Hoogeveen. Er is een koper voor.

3.

Wethouder Otten

Verkoop woning Linthorst Homanlaan Hoogeveen

Samenvatting

Het college stemt in met de verkoop van de woning aan de Linthorst Homanlaan 3 in Hoogeveen. Er zijn kopers voor. De woning was in gebruik bij het Roelof van Echtencollege als automatiseringsruimte voor de school. Maar de woning staat momenteel leeg. De gemeente verkoopt iedere woning die leeg komt te staan, omdat verhuur geen primaire taak van de gemeente is. Er is een verkoopprijs van 135.000 euro overeengekomen.

4.

Wethouder Otten

College stelt nota Ruimtelijke Kwaliteit vast

Samenvatting

Het college is akkoord met de conceptnota Ruimtelijke Kwaliteit. Met de nota geven burgemeester en wethouders een vervolg aan de proef met welstandsvrij bouwen. Uitgangspunt van het college is minder regelgeving en meer ruimte bieden waar het kan. Ook wil het college aanvragen zo snel mogelijk kunnen afhandelen. De nota ligt tot 14 september ter inzage in de Gemeentewinkel en is ook in te zien op www.hoogeveen.nl/inzage.

Stukken

5.

Wethouder Otten

Plan voor woningbouw op locatie voormalige kwekerij Hollandscheveld

Samenvatting

Het college wil op de locatie van de voormalige kwekerij De Zweetdruppel in Hollandscheveld woningbouw mogelijk maken. Twee projectontwikkelaars bouwen daar maximaal 49 woningen. Het gaat om allerlei verschillende typen. Om snel te kunnen inspelen op de vraag uit de markt wordt het bestemmingsplan flexibel gemaakt. Kavels voor de clusterwoningen kunnen dan ook eventueel gebruikt worden voor bijvoorbeeld vrijstaande woningen.

Uitgelicht

Zoeken