Lees voor

14 februari 2017

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 14 februari 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Giethoorn

Overeenkomst met Veilig Thuis Drenthe

Samenvatting

Het college sluit samen met de andere Drentse gemeenten een samenwerkingsovereenkomst met Veilig Thuis Drenthe. Er waren al werkafspraken, maar die lagen niet vast in een officiële overeenkomst, zoals de Inspectie verlangt. De overeenkomst gaat over termijnen, rollen en verantwoordelijkheden, zodat duidelijk is wat wanneer van iemand kan worden verwacht als het gaat om acties naar aanleiding van een melding bij Veilig Thuis Drenthe.

2.

Wethouder Giethoorn

Stembureauleden en tellers benoemd

Samenvatting

Het college heeft voor de Tweede-Kamerverkiezingen de stembureauleden en de tellers benoemd. Ook heeft het college de stembureaus aangewezen. De gemeente Hoogeveen telt 31 stembureaus.

3.

Wethouder Steenbergen

Ruim ton extra voor sportvloeren

Samenvatting

Het college wil dit jaar 115.000 euro extra uittrekken voor het onderhoud van vloeren in binnensportaccommodaties. Van de 21 gecontroleerde sportvloeren voldoen er acht niet aan de normen. Er waren ook klachten over onder meer gladheid en blessures. Meerdere vloeren moeten snel vervangen worden. Maar in de begroting is voor onderhoud geen geld opgenomen. Hierdoor is het klein- en grootschalige onderhoud niet uit te voeren. Meerdere vloeren moeten snel vervangen worden. De sportvloeren in Trasselt en De Marke komen het eerst aan de beurt.

Stukken

4.

Wethouder Vos

Woonactieplan moet woningen verduurzamen

Samenvatting

Inwoners van een aantal straten in Wolfsbos worden dit jaar benaderd voor een nieuwe aanpak, gericht op verduurzamen van de woning. De gemeente en een bureau gaan de inwoners zo helpen het woonplezier te vergroten en de energielasten te verlagen. Na de start in Wolfsbos wordt bekeken welke andere delen van de gemeente worden benaderd.

Stukken

5.

Wethouder Vos

Benoeming lid raad toezicht openbaar voortgezet onderwijs

Samenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor drs. ing. A.J. Janssens te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (STOVOH).

6.

Wethouder Hiemstra

Nieuw bestemmingsplan voor Nieuweroord

Samenvatting

Het college vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan ‘Nieuweroord 2016’ vast te stellen. Het oude bestemmingsplan is ruim tien jaar oud en moet geactualiseerd worden. In het bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen geregeld.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken