Lees voor

19 december 2017

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 19 december 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Steenbergen

Vergunning inzameling gebruikt textiel met containers verlengd

Samenvatting

Het college heeft besloten de vergunning voor de inzameling van gebruikt textiel met containers door Sympany en kringloopwarenhuis Het Goed met 1 jaar te verlengen, tot en met 31 december 2018.

Stukken

2.

Wethouder Steenbergen

Overbruggingsperiode voor Wmo vervoer en stadsbus De Bij

Samenvatting

Het college gaat akkoord met de overbruggingsovereenkomst voor Wmo vervoer en de aanvullende overeenkomst De Bij. De bedoeling was per 1 januari verder te gaan met de nieuwe vervoerder. Dit is niet gelukt. Daarom is nu een verlenging van de bestaande overeenkomsten met de huidige vervoerder nodig, tot (in principe) 8 april 2018.

3.

Wethouder Vos

College stemt in met koers voor een stabiele, financieel gezonde en toekomstbestendige GKB

Samenvatting

De decentralisaties hebben ook effect op de Gemeentelijke Krediet Bank. Om in te spelen op de veranderende omstandigheden gaat de GKB de koers verzetten en bouwen aan een toekomstbestendig bedrijf. Het college stemt in met de hoofdkoers.

4.

Wethouder Giethoorn

College stemt in met verkoopprotocol gemeentelijk Vastgoed

Samenvatting

Hiermee is er een duidelijke en transparante werkwijze voor de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Het verkoopprotocol wordt ter kennisname aan de raad aangeboden.

Stukken

5.

Wethouder Otten

Alescon gaat op in twee nieuwe organisaties

Samenvatting

Alescon gaat op termijn op in twee nieuwe organisaties. De gemeentes Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Tynaarlo hebben daar gezamenlijk een voorlopig besluit over genomen. Dit besluit past bij de manier waarop de gemeenten invulling geven aan de Participatiewet. Uitgangspunt is om alle functies van de Participatiewet zoveel mogelijk dichtbij de gemeentelijke organisatie – en daarmee dichtbij de mensen om wie het gaat – te organiseren.

Stukken

6.

Burgemeester Loohuis

Handboek informatiebeveiliging BRP en waardedocumenten vastgesteld

Samenvatting

De wetgever stelt in de Wet basisregistratie personen (BRP), de Paspoortwet en het Reglement Rijbewijzen eisen aan de beveiliging van de uitvoeringsprocessen voor de BRP en waardedocumenten. Deze zijn vastgelegd in een handboek met processen welke zijn vastgesteld door het college. Jaarlijks moet de gemeente rapporteren of de beveiliging voldoende geborgd is.

Uitgelicht

Zoeken