Lees voor

11 april 2017

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 11 april 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Hiemstra

Stimuleringsbijdrage voor bedrijf op Buitenvaart

Samenvatting

Het college geeft het bedrijf Van Triest een werkgelegenheidssubsidie van € 21.500. Van Triest heeft enige tijd terug een bedrijfspand op Buitenvaart gekocht voor de opslag en transport van veevoeders. Maar het bedrijf wil graag uitbreiden en voor dat doel een aangrenzende kavel van de gemeente kopen. De subsidie wordt verrekend met het aankoopbedrag van het perceel.

2.

Wethouder Steenbergen

College wil nieuwe ophaalfrequentie huishoudelijk afval

Samenvatting

Het college wil de ophaalfrequentie voor huishoudelijk afval aanpassen. Het voorstel is restafval één keer per vier weken in te zamelen, plastic, metaal en drankkartons (PMD) eens in de twee weken en groente-, fruit en tuinafval (GFT) ook één keer per twee weken. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor de afvalstoffenverordening aan te passen. Doel van het nieuwe systeem voor afvalinzameling is inwoners te stimuleren nog beter afval te scheiden. Als de raad akkoord gaat kan het nieuwe systeem in het najaar worden ingevoerd.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken