Lees voor

20 december 2016

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 20 december 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Burgemeester Loohuis

Nazorg ex-gedetineerden door Veiligheidshuis

Samenvatting

Het college wil de nazorg van ex-gedetineerden laten uitvoeren door het Veiligheidshuis. In Hoogeveen keren jaarlijks ongeveer 50 mensen vanuit een justitiële instelling terug in de
maatschappij. Om te voorkomen dat de ex-gedetineerde terugvalt in zijn oude gedrag draagt de gemeente sinds 2009 zorg voor de coördinatie van het nazorgtraject.

Stukken

2.

Wethouder Steenbergen

Proef detachering medewerkers Alescon in groen

Samenvatting

Het college gaat een proef doen met de detachering van medewerkers van sociale werkvoorzieningsschap Alescon die momenteel bij de gemeente in de groenvoorziening werken. Zo heeft de gemeente meer sturing op de dagelijkse uitvoering in het groen en wordt er bij Alescon meer ruimte gecreëerd voor het bieden van werk aan andere doelgroepen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Stukken

3.

Wethouder Steenbergen

Extra inspanning tegengaan verkoop alcohol aan minderjarigen

Samenvatting

Om te voorkomen dat supermarkten alcohol aan minderjarigen verkopen wil de gemeente waar nodig extra voorlichtingsbijeenkomsten bieden aan kassières en in gesprek gaan met bedrijfsleiders. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie van de Christen Unie. In 67 procent van de gevallen slaagt een minderjarige er niet in om alcohol te kopen in een supermarkt. En daar zit volgens het college een stijgende lijn in. De CU had gevraagd wat het college denkt te kunnen doen om dat percentage nog hoger - liefst 100 procent - te krijgen.

Stukken

4.

Wethouder Steenbergen

Jaarprogramma en overzicht Integraal huisvestingsplan (IHP) 2017

Samenvatting

Met ingang van 2009 stelt de gemeente Hoogeveen jaarlijks één Integraal Huisvestingsplan (IHP) op voor accommodaties onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het IHP stelt de investeringen vast voor de volgende vier accommodatiesoorten; onderwijs (beperkt tot basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs), binnensport, wijk-, buurt- en dorpshuizen en peuterspeelzalen.

Stukken

5.

Wethouder Steenbergen

Portalen bij NS-station

Samenvatting

De NS heeft de portalen bij het station onmiddellijk weggehaald na sommatie door de gemeente. Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA. De NS had de portalen geplaatst om bussen en touringcars te weren, die door hun gewicht de bestrating beschadigden. Maar daardoor konden ook taxi- en rolstoelbusjes niet meer bij het stationgebouw komen. Plaatsing van de portalen was niet met de gemeente overlegd.

Stukken

6.

Wethouder Vos

Solidariteitsbeginsel binnen de Jeugdhulp in Drenthe

Samenvatting

Het college is akkoord met de Drentse regeling om de bovenregionale zorgkosten binnen de Jeugdhulp die de coördinerende gemeente maakt voor de twaalf gemeenten af te rekenen op basis van solidariteit.

7.

Burgemeester Loohuis

Schriftelijke vragen SP over AZC

Samenvatting

De bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA over het AZC in Hoogeveen loopt tot 1 januari 2018. Een half jaar voor die tijd gaan gemeente en COA om de tafel om te bepalen hoe verder. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie van de SP. De fractie had het college gevraagd of er al meer duidelijkheid bestaat over het voortbestaan van het AZC, nu de vluchtelingenstroom is afgenomen.

Stukken

8.

Wethouder Giethoorn

Nota grondprijzen 2017 vastgesteld

Samenvatting

Het college heeft de nota grondprijzen 2017 vastgesteld. Daarin staan de grondprijzen voor de verschillende categorieën bouwgrond voor 2017.

Stukken

9.

Wethouder Steenbergen

Onderhoudplan kunstwerken vastgesteld

Samenvatting

Het college heeft het onderhoudsplan kunstwerken 2017-2021 vastgesteld. Het gaat in dit geval om zogeheten civieltechnische kunstwerken, zoals bruggetjes en viaducten. In het onderhoudsplan zijn de kunstwerken geïnventariseerd en wordt aangegeven welk onderhoud uitgevoerd moet worden en welke budgetten daarvoor zijn.

Stukken

10.

Burgemeester Loohuis

College: geen effect gedoofde straatverlichting op inbraken

Samenvatting

Het college stelt dat het uitschakelen van de straatverlichting tussen middernacht en zes uur ’s morgens geen effect heeft op het aantal inbraken in De Weide. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie van het CDA. Volgens het college is er geen toename van het aantal inbraken. ‘Integendeel: net als in de rest van Hoogeveen, is ook hier sprake van een afname. Inbrekers zijn vooral overdag en in de vroege avonduren actief zijn. In deze donkere dagen is er tot middernacht verlichting’, aldus B&W.

Stukken

11.

Wethouder Steenbergen

Alescon blijft fietsenstalling bewaken

Samenvatting

Het college heeft besloten dat het sociale werkvoorzieningsschap Alescon de fietsenstalling in de Jonkheer de Jongestraat ook in 2017 mag bewaken. Klanten geven aan de bewaking door de medewerkers van Alescon zeer te waarderen. De fietsenstalling is gratis.

Stukken

12.

Wethouder Vos

Team prestatiemanagement Jeugdhulp

Samenvatting

Het college heeft ingestemd met het vormen van een team prestatiemanagement. Hiermee wordt wordt vormgegeven aan het contractmanagement voor de jeugdhulp in de regio Drenthe Zuid.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken