Lees voor

College van B&W

Wie zijn de leden van het college van B&W en waar wil het college aan werken?

 • De leden van het college

  Het college van B&W van Hoogeveen bestaat de burgemeester en wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Besluiten van B&W

  Hier vindt u een overzicht van de openbare besluiten die het college van B&W heeft genomen.

 • Collegeprogramma 2014-2018

  Kijken in Kansen (#KiK) is het akkoord dat tot stand is gekomen tussen de coalitie ChristenUnie, Gemeentebelangen en het CDA.

 • Gedragscode integriteit B&W

  Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat.

 • Geschenkenregister B&W

  Het geschenkenregister komt voort uit de gedragscode integriteit B&W en staat met ingang van 1 januari 2017 online.

Uitgelicht

Zoeken