U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Nota Jeugdhulp

In de nota Jeugdhulp leest u welke taken de gemeente heeft bij de uitvoering van de jeugdwet en hoe we in de praktijk vorm geven aan jeugdhulp en preventie. Dit plan vormt de basis voor de door het college te nemen besluiten over dit onderwerp. Bij de totstandkoming van het plan hebben we gesproken met diverse hulpverleners, huisartsen en kinderartsen. In 2019 is de rapportage doorontwikkeling jeugdhulp vastgesteld. Voor kinderen en jongeren willen we de basis versterken: de normale leefomgeving van thuis, school, buurt. We willen hen alle kansen geven om succesvol op te groeien en talenten te ontwikkelen. Als het nodig is bieden we ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Aan kinderen en jongeren, maar ook aan ouders en andere belangrijke volwassenen in het leven van het kind. Professionals werken daarbij samen met informele contacten. Verbinden staat in deze aanpak centraal. Dat houdt in: praten met het kind en niet over het kind. 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl