Lees voor

Recreatiewoningen

Beleid van de gemeente inzake bewoning recreatiewoningen.

Beleid permanente bewoning recreatiewoningen

Het College van B&W heeft op 16 oktober 2007 het gemeentelijk beleid omtrent de permanente bewoning van recreatiewoningen vastgesteld. Hierin is onder meer vastgelegd dat bewoners die permanent in een recreatiewoning woonden voor 21 november 2006, in aanmerking komen voor een persoonsgebonden besluit waarmee zij permanent in de recreatiewoning mogen blijven wonen.

Hoewel het College blijft onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor legalisatie van permanente bewoning op de bungalowparken Schoonhoven en Nuilerveld, is tot op heden gebleken dat dit niet tot de mogelijkheden behoort in verband met het beleid van hogere overheden.

Voor de exacte voorwaarden en achtergronden van het beleid kunt u onderaan deze pagina de vastgestelde beleidsnota en de inspraaknota, met daarin de gemeentelijke reactie op de ingekomen brieven met betrekking tot de beleidsnotitie, downloaden.

Documenten

Uitgelicht

Zoeken