Lees voor

Stimuleringslening

Stimuleringslening particuliere woningverbetering

De stimuleringslening is een laagrentende lening die door de gemeente aan particulieren die een eigen woning bezitten, wordt verstrekt. Ook Vereniging van eigenaren kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Met de stimuleringslening kan een particuliere woningbezitter tegen beperkte kosten de eigen woning verbetering. Hieronder valt het treffen van maatregelen voor het verbeteren van de casco van de woning, het verwijderen van asbest en/of loden leidingen, het treffen van maatregelen voor het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit.

Voorwaarden en kenmerken

  • Het rentepercentage bedraagt op dit moment 1.6%. De gemeente kan het rentepercentage herzien als gevolg van rentemarktontwikkelingen.
  • De rente staat de gehele looptijd vast.
  • De looptijd bedraagt 15 jaar. Indien de lening lager is dan € 7.500,- is de looptijd 10 jaar.
  • De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 20.000,-. De totale stimuleringslening aan een VvE bedraagt niet minder dan € 7.500,- en niet meer dan € 200.000,-.
  • Vervroegde aflossing is ten allen tijde boetevrij toegestaan.

Aanvraag

  1. Vul het formulier in en stuur deze naar de gemeente. Particulieren kunnen hier het aanvraagformulier downloaden. U dient hier ook offertes bij aan te leveren voor de geplande maatregelen.
  2. De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening, klik hier voor de verordening. 
  3. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Hiermee kunt u de lening digitaal aanvragen bij SVn voor de financiële toets (dit is het tweede onderdeel van de aanvraag). Hierin staat het maximale bedrag dat voor de Stimuleringslening is toegekend.
  4. De financiële toets door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.
  5. SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwkrediet. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente en aflossing. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota’s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota en laat deze door SVn uitbetalen. Na betaling van de laatste nota geeft de gemeente SVn opdracht het bouwkrediet te sluiten.

VvE

Wilt u als VvE een aanvraag indienen? Klik dan hier.

Meer informatie

Meer informatie over de Stimuleringslening is hier te lezen.

Verordening

De verordening vindt u hier.

Uitgelicht

Zoeken