Lees voor

Duurzaamheidslening

Als huiseigenaar of non-profit organisatie krijgt u te maken met stijgende lasten door de steeds hogere energieprijzen. U kunt daar wat aan doen door uw gebouw energiezuiniger te maken door bijvoorbeeld isolatie. Zo houdt u uw lasten laag, heeft u meer wooncomfort en vaak stijgt de waarde van de woning ook. 

Wat houdt de Duurzaamheidslening in?

Een verbouwing of aanpassing van de woning kost vaak veel geld. Niet iedereen kan dat uit eigen middelen financieren, maar wil wel graag verbeteren. De gemeente wil graag dat u duurzaam verbouwt en zorgt er daarom voor dat u goedkoop en betrouwbaar kunt lenen. Daarom biedt de gemeente Hoogeveen de Duurzaamheidslening aan.

Voorwaarden en kenmerken

Let op: vraag eerst de duurzaamheidslening aan, voordat u verplichtingen aangaat met uitvoerders. Geef nog geen opdrachten en teken nog geen offertes, voordat u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen. Maatregelen die al zijn uitgevoerd, komen niet in aanmerking voor de duurzaamheidslening.

 • De Duurzaamheidslening heeft een eigen rentetarief. Het rentepercentage wordt vastgesteld op de datum waarop de aanvraag bij SVn binnen is. Deze rente staat de hele looptijd van de lening vast. Bekijk de actuele rentetarieven
 • De som van de lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 20.000,-.
 • Bij een lening lager dan € 7.500,- bedraagt de looptijd 10 jaar.
 • Bij een lening hoger dan € 7.500,- bedraagt de looptijd 15 jaar.
 • Vervroegd aflossen is te allen tijde boetevrij toegestaan.
 • De Duurzaamheidslening kan worden toegekend als u de maatregelen, technieken of voorzieningen toepast uit een hiervoor opgestelde lijst. Bekijk de lijst met maatregelen.
 • U mag maximaal 30% van de hoofdsom van de Duurzaamheidslening gebruiken ten behoeve van woningverbetering.

Aanvraag

 1. U kunt het aanvraagformulier downloaden. Bij dit aanvraagformulier voegt u een offerte van de maatregelen. U kunt het formulier indienen bij de gemeente.
 2. De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening, klik hier voor de verordening, en controleert de verkoopopdracht. 
 3. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Hiermee kunt u de lening digitaal aanvragen bij SVn voor de financiële toets (dit is het tweede onderdeel van de aanvraag). Hierin staat het maximale bedrag dat er voor de Duurzaamheidslening is gereserveerd. 
 4. Als SVn ook akkoord is, ontvangt u een offerte ter ondertekening. Als u akkoord gaat, stuurt u de getekende offerte retour naar SVn. Voor een VvE geldt dat er een notariële akte opgemaakt moet worden.
 5. SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwkrediet. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente en aflossing. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota’s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota en laat deze door SVn uitbetalen. Na betaling van de laatste nota geeft de gemeente SVn opdracht het bouwkrediet te sluiten.

Meer informatie

Uitgelicht

Zoeken