Lees voor

Blijverslening

Blijverslening

Mensen willen steeds vaker oud worden in de woning en woonomgeving waar ze nu wonen. Met de Blijverslening wil de gemeente Hoogeveen stimuleren dat de woning levensloopbestendig wordt gemaakt zodat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Met de Blijverslening beschikt u dan over de financiële middelen, om tegen een gunstige rente en voorwaarden, de woning levensloopbestendig te maken of om uw woning geschikt te maken voor een specifieke zorgvraag.

Voorbeelden van maatregelen

In een levensloopbestendige woning zijn meestal drempels verwijderd of verlaagd. De trap heeft leuningen en is geschikt (gemaakt) voor een traplift. De badkamer heeft een veilige douche. In de hele woning zijn er mogelijkheden voor domotica. Dit zijn technische snufjes die handmatige bediening van bijvoorbeeld licht en gordijnen in de woning overnnemen en beveiliging en dienstverlening van buitenaf mogelijk maken. Ziet u de noodzaak om uw woning geschikt te maken voor een rolstoel? In dat geval moeten deuren net iets breder zijn en kunnen deze gemakkelijker worden aangesloten op een automatische deuropener. Als er voldoende ruimte is, dan kunnen beneden kamers geschikt gemaakt worden om te dienen als slaapkamer en badkamer. Het gehele pakket van maatregelen kunt u hier bekijken.

Voorwaarden en kenmerken

 • Een aantrekkelijke rente. Het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van de aanvraag bij SVn en staat de gehele looptijd vast.
 • Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (geheel of gedeeltelijk), met een minimum van € 250,-.
 • De rente over de Blijverslening is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
 • U bent eigenaar-bewoner van de woning.
 • De hoogte van de Blijverslening consumptief is maximaal € 10.000,- met een minimum van € 2.500,- en heeft een looptijd van 10 jaar.
 • De hoogte van de Blijverslening hypothecair is maximaal€ 50.000,-, met een minimum van € 10.001,- en heeft een looptijd van 20 jaar.

Aanvraag

 1. Vul het formulier in en stuur deze naar de gemeente. U kunt hier het aanvraagformulier downloaden. U dient hier ook offertes bij aan te leveren voor de geplande maatregelen.
 2. De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening, klik hier voor de verordening.
 3. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Hiermee kunt u de lening digitaal aanvragen bij SVn voor de financiële toets (dit is het tweede onderdeel van de aanvraag). Hierin staat het maximale bedrag dat voor de Blijverslening is toegekend en of u in aanmerking komt voor een consumptieve of hypothecaire lening.
 4. De financiële toets door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.
 5. SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwkrediet. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente en aflossing. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota’s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota en laat deze door SVn uitbetalen. Na betaling van de laatste nota geeft de gemeente SVn opdracht het bouwkrediet te sluiten.

Meer informatie

Meer informatie over de Blijverslening is hier te lezen.

Verordening

De verordening vindt u hier.

Uitgelicht

Zoeken