Lees voor

Jongeren Ontmoetingsplek

De gemeente zorgt voor plaatsen in de gemeente waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Een eigen plek voor jongeren in de wijk

Binnen de gemeente Hoogeveen is sinds enkele jaren een aantal JOP's geplaatst. De afkorting staat voor Jongeren OntmoetingsPlek, overdekte plekken waar jongeren samen kunnen komen, waar ze kunnen 'rondhangen'. Rondhangende jongeren geven een deel van de wijkbewoners een gevoel van onveiligheid. Vaak is er ook sprake van daadwerkelijke overlast en vernielingen. Om dat een halt toe te roepen, plaatst de gemeente JOP's. Het blijkt te werken. In veel gevallen is overlast en het gevoel van onveiligheid afgenomen of verdwenen.

Alleen een bankje

Het college plaatst sinds juni 2004 JOP’s in eerste aanleg zonder overkapping. De aangewezen plek wordt zo nodig bestraat en voorzien van bankje, prullenbak en lantaarnpaal. De jongeren kunnen extra JOP-faciliteiten verdienen door goed gedrag. Afspraken over het gebruik van de JOP door de jongeren worden vastgelegd in een convenant (zie onderaan). Ook de afspraken met de andere betrokkenen, de omwonenden, het wijkteam van Buurtbeheer, gemeente en overheidsinstanties worden erin vastgelegd. Het aanleggen van bestrating en straatmeubilair is in veel gevallen vergunningvrij. De korte klap, de kracht in de aanpak van overlast door jongeren, blijft dan mogelijk.

Bouwwerk na proefperiode

Na een proefperiode kan de gemeente bij goed gedrag van de jongeren overgaan tot een bouwwerk. Daarvoor vraagt de gemeente de benodigde vrijstelling van het bestemmingsplan aan via een zogeheten ‘bouwvergunning met instandhoudingstermijn’ (artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening). Het convenant kan als basis dienen voor een goede belangenafweging in deze vrijstellingsprocedure. In eerste instantie is de aanvraag voor twee jaar. Bij goed gedrag van de jongeren kan de termijn worden verlengd. De maximale wettelijke termijn is vijf jaar.

Uitgelicht

Zoeken