Lees voor

Soorten belasting

Welke soorten belasting kent de gemeente Hoogeveen? Hier vindt u een overzicht.

 • Afvalstoffenheffing

  Voor het ophalen en verwerken van afval vraagt de gemeente aan inwoners een vergoeding, dit wordt Afvalstoffenheffing genoemd. Ieder huishouden betaalt hiervoor.

 • BIZ-bijdrage

  Een Bedrijven Investering Zone maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

 • Onroerendezaakbelasting

  OZB wordt geheven van eigenaren van woningen en niet-woningen en van de gebruikers van niet-woningen.

 • Parkeerbelasting

  Onder de naam parkeerbelasting heft de gemeente Hoogeveen parkeerbelasting om het parkeren in het centrum te reguleren.

 • Precariobelasting

  Precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond.

 • Rioolheffing

  Voor opvang en afvoer van hemel- en afvalwater en beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel vraagt de gemeente aan de inwoners een vergoeding: rioolheffing.

 • Toeristenbelasting

  Als u binnen de gemeente Hoogeveen tegen betaling mensen laat overnachten die niet in het Hoogeveense bevolkingsregister zijn opgenomen, bent u hiervoor belasting verschuldigd.

Uitgelicht

Zoeken