Lees voor

Protocol werkwijze bestaande graven, urnennissen/-kelders

Op 20 maart 2013 heeft het college van B&W het protocol ‘werkwijze bestaande graven, urnennissen/-kelders’ vastgesteld. Dit betekent niet dat de gemeente Hoogeveen nu graven actief gaat ruimen. Tot 2021 is er op alle begraafplaatsen voldoende capaciteit beschikbaar om te kunnen blijven begraven.

Het protocol beschrijft op welke manier omgegaan wordt met bestaande graven en urnennissen/-kelders in Hoogeveen. Belangrijkste uitgangspunt is dat alle werkzaamheden op de begraafplaatsen met het grootste respect, zorgvuldigheid en piëteit zullen plaatsvinden. Wensen van rechthebbenden en nabestaanden staan voorop en worden zoveel mogelijk gerespecteerd en uitgevoerd.

Voor het inzien van de stukken, zie

Uitgelicht

Zoeken