Lees voor

Veelgestelde vragen vrijwilligersverzekering

Meest gestelde vragen over de verzekering voor vrijwilligers.

1.  Wat is de definitie voor vrijwilliger voor de verzekering? 

Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn vrijwillige brandweer, vrijwillige politie en maatschappelijke stages. 

2.  Waar zijn de verzekeringen voor bedoeld? 

Om een indruk te geven van de dekking door de verschillende verzekeringen, volgen hierna enkele voorbeelden. 

  • Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger: Vrijwilliger stoot dure vaas om tijdens collecteren. 
  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilliger: Vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap. 
  • Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen: Vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade heeft toegebracht aan derden. 
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Vrijwilliger Wim zit als voorzitter in het bestuur van de hockeyvereniging. Penningmeester Bert gaat over tot de aankoop van een kunstgrasveld. Achteraf blijkt dat de aankoop niet kan worden gefinancierd, doordat de penningmeester de administratie niet op orde heeft. De leverancier van het kunstgrasveld stelt vervolgens ieder bestuurslid (dus ook Wim) in het privévermogen aansprakelijk voor de geleden schade. 
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Vrijwilliger Ingrid bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd. 

3.  Moet er een urenadministratie bijgehouden te worden?

Nee, een urenadministratie is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook eenmalige activiteiten, zoals de vrijwilliger die helpt bij de jaarlijkse  Sinterklaasintocht is verzekerd. Overigens is een naamsregistratie van vrijwilligers ook niet nodig.

4.  Is er sprake van een leeftijdsgrens?

Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd.Ook oudere vrijwilligers vallen onder de dekking van de verzekering.

5.  Wij zijn een organisatie met vrijwilligers en beroepskrachten. Is onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nu overbodig?

Nee, de Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen uit het PlusPakket dekt alleen risico’s die verband houden met het vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld de werkgeversaansprakelijkheid met betrekking tot de vrijwilliger. Het doel van deze verzekering is dat de risico’s voor de vrijwilliger zo goed mogelijk zijn afgedekt. Kortom: de vrijwilliger mag niet in de kou blijven staan!

6.  Wij zijn een landelijk opererende organisatie met één vestigingslocatie.

Onze vrijwilligers zijn afkomstig uit heel Nederland. Vallen deze vrijwilligers nu ook onder de verzekering? Indien u slechts 1 vestiging heeft, vallen de vrijwilligers onder de verzekering als de gemeente waar u gevestigd bent, zich heeft aangemeld. Wanneer er meerdere vestigingslocaties zijn, wordt gekeken voor welke vestiging het vrijwilligerswerk wordt verricht. De standplaats van de vestiging is vervolgens bepalend voor de dekking. 

7.  Hoe weet Centraal Beheer Achmea of een persoon als vrijwilliger actief is geweest tijdens het ontstaan van de schade? 

De organisatie waarvoor de persoon vrijwilligerswerk verricht, moet verklaren dat de schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk. 

Uitgelicht

Zoeken