Lees voor

Dekking vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering bestaat uit de Vrijwilligers BasisPolis en de Vrijwilligers PlusPolis. Deze paketten hebben de volgende dekking.

Verzekeringspakket Vrijwilligers BasisPolis

Deze verzekering verzorgt de basisdekking. De gemeente heeft deze verzekering voor de vrijwilligers afgesloten per 1 januari 2009. Alle vrijwilligers binnen de gemeente zijn verzekerd voor:

 • uitkeringen bij overlijden (€ 12.500) als gevolg van een ongeval bij de uitoefening van hun vrijwilligerswerk 
 • blijvende invaliditeit (maximaal € 25.000 bij volledige invaliditeit) als gevolg van een ongeval bij de uitoefening van hun vrijwilligerswerk 
 • geneeskundige kosten: € 1.000
 • kosten in het kader van psychische hulpverlening waarvan de noodzaak is ontstaan als gevolg van molest/agressie: € 2.500 
 • schade aan persoonlijke eigendommen: tot € 5.000; voor kostbaarheden gelden de volgende maxima per gebeurtenis:
  • beeld- en geluidsapparatuur: € 500 
  • computerapparatuur: € 1.500 
  • sieraden: € 500 
  • horloges: € 250 
  • (zonne)bril/set contactlenzen: € 500 
  • kunstmatige gebitselementen: € 500 
  • fiets: € 750 
 • aansprakelijkheidsverzekering voor iedere vrijwilliger in functie tot € 2.500.000 per aanspraak zonder eigen risico. Het totaal aan uitkeringen op deze grond is gemaximeerd tot een bedrag van € 5.000.000,-per verzekeringsjaar 
 • schade aan goederen van een derde die de vrijwilliger onder zich heeft: tot € 5.000 per aanspraak.
 • voorziening voor acuut noodzakelijke huishoudelijke hulp (maximaal 20 uur) 

Vrijwilligers PlusPolis

Deze extra verzekering is in combinatie met de Vrijwilligers BasisPolis afgesloten. Een overzicht van de dekking in deze verzekering: 

 • aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie met betrekking tot vrijwilligerswerk, waarin tevens is voorzien in een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering: hier geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis 
 • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor degenen die de organisatie aansturen voor de vrijwilligers en aldus worden gevrijwaard van aansprakelijkheidsverhaal op hun privévermogen; het balanstotaal van de betrokken organisaties is gemaximeerd op € 500.000 
 • verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers die gebruik maken van hun eigen auto: vrijwaring van schade aan privéauto dan wel daling van no-claimkorting; hier geldt een eigen risico van € 500 per gebeurtenis 
 • rechtsbijstandverzekering voor juridische bijstand bij eventuele strafrechtelijke vervolging van de vrijwilliger en ondersteuning bij schadeverhaal

Uitgelicht

Zoeken