Lees voor

Dekking vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering die de gemeente per 1 januari 2009 heeft afgesloten voor alle vrijwilligers binnen de gemeente kent een uitgebreide dekking.
Onder de vrijwilliger, valt volgens de definitie van de vrijwilligersverzekering iedereen die vanuit Nederland, min of meer georganiseerd, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

De dekking van de vrijwilligersverzekering is secundair. Dit wil zeggen dat als de schade op een (eigen) andere verzekering gedekt is, deze niet voor vergoeding in aanmerking komt op de vrijwilligersverzekering.
Het is een vangnet voor mensen die als vrijwilliger actief zijn vanuit de gemeente en financiële gevolgen ondervinden bij een schade.

Alle vrijwilligers zijn, in Europa, verzekerd voor:

 • Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilliger
 • Ongevallenverzekering Vrijwilliger
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers die de organisatie aansturen.
 • Met deze dekking wordt het bestuur gevrijwaard van aansprakelijkheidsverhaal op hun privévermogen.
  • Het balanstotaal van de betrokken organisatie is gemaximeerd op €500.000,- voor deze dekking.
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

De persoonlijke eigendommen van een vrijwilliger zijn secundair verzekerd.
Hierbij gelden voor een aantal rubrieken een maximale vergoeding.

 • Beeld- en geluidsapparatuur € 500,-
 • Computerapparatuur € 1.500,-
 • Sieraden € 500,-
 • Horloges € 250,-
 • (Zonne) bril/set contactlenzen € 500,-
 • Kunstmatige gebitselementen € 500,-
 • Fiets € 750,-

Uitgelicht

Zoeken