Lees voor

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Hoogeveen heeft verzekeringen afgesloten die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken tijdens het vrijwilligerswerk. Hiermee worden vrijwilligers beschermd.

In Hoogeveen zijn veel vrijwilligers actief in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband. Denk daarbij aan klaar-overs, voorleesouders, maaltijdbezorgers en alle anderen die belangeloos op enige wijze hun kennis, arbeid en tijd ter beschikking stellen van de samenleving zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Lang niet alle vrijwilligers zijn (voldoende) verzekerd voor de risico’s die ze lopen bij het uitoefenen van hun vrijwillige taken. Vrijwilligers zijn soms verzekerd via hun vereniging of organisatie, maar de dekking van deze verzekeringen loopt sterk uiteen. Om een eind te maken aan deze situatie heeft de gemeente Hoogeveen per 1 januari 2009 bij Centraal Beheer Achmea een uitgebreid pakket afgesloten dat de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt tijdens het vrijwilligerswerk. De gemeente wil hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk benadrukken en de actieve deelname van vrijwilligers stimuleren.

Wie kan aanspraak maken op de verzekering?

De verzekering is bedoeld voor vrijwilligers. Onder vrijwilliger worden verstaan degenen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht leeftijd 
  • ook bij eenmalige activiteiten 
  • geen minimum aantal uren 
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Bijzonderheden 

Vrijwillige brandweermensen en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Mantelzorgers zijn ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. De dekking omvat de extra medische kosten en de acute huishoudelijke hulp. De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de onderdelen van de Vrijwilligerspluspolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing. Hiermee wordt mantelzorgers een passende oplossing geboden, die in overeenstemming is met hun bijzondere maatschappelijke positie.

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook verzekerd is voor de vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de ‘werk’gemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente is dus altijd verzekerd!

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd!

Schade… en dan?

U kunt schade melden als deze niet gedekt is door een andere schadeverzekering. Als u als vrijwilliger een schade wilt melden, kunt u het schadeformulier onderaan deze pagina downloaden. Het ingevulde formulier kunt u per post opsturen naar de gemeente. De schadeclaim wordt naar Centraal Beheer Achmea gezonden en zij zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, zendt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim in behandeling.

Meest gestelde vragen 

Op de pagina veel gestelde vragen ziet u een overzicht van de meest gestelde vragen over de vrijwilligersverzekering. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het team verzekeringen, telefoon 14 0528 of e-mail teamverzekeringen@dewoldenhoogeveen.nl.

Documenten

Uitgelicht

Zoeken