Lees voor

Subsidie Cultuur, Onderwijs, Participatie en Zorg en Welzijn

Wat zijn de mogelijkheden voor subsidie door de gemeente en hoe werkt het?

Verordening

De gemeente Hoogeveen biedt verschillende subsidiemogelijkheden. Voor de subsidies geldt de Algemene subsidieverordening Hoogeveen.

Subsidie beleidsregels Cultuur, Onderwijs, Participatie en Zorg en Welzijn

Bekijk de subsidiebeleidsregels.

Informatie bij uw aanvraag subsidie Cultuur, Onderwijs, Participatie en Zorg en Welzijn

De gemeente ondersteunt verenigingen en instellingen die actief zijn op het gebied van cultuur, onderwijs, participatie en zorg en welzijn. Verenigingen, instellingen of instanties die een subsidie willen aanvragen voor 2019, moeten voor 1 juni 2018 het subsidieaanvraagformulier volledig ingevuld aan de gemeente toesturen.

Aanvraagformulieren

U kunt subsidie aanvragen door een aanvraagformulier voor subsidie in te vullen. U kunt het ingevulde formulier met de eventuele bijlagen mailen naar info@hoogeveen.nl onder vermelding van: aanvraag subsidie 2018 SBC. De gegevens die u bij de aanvraag moet overleggen, staan in Algemene subsidieverordening paragraaf 3.

Als uw aanvraag niet op tijd binnen is, kan de gemeente (op grond van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht) besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen. Kunt u de subsidie niet digitaal aanvragen? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0528 om een formulier op te vragen.

Verdeling

De gemeente verdeelt het beschikbare subsidiebudget volgens de subsidiebeleidsregels. Voor bepaalde vaste subsidie onderdelen gelden voor 2019 de volgende basisbedragen:

 • Activiteiten voor ouderen: € 7,30 per bijeenkomst
 • Activiteiten voor ouderen met externe inhuur € 25,55 per bijeenkomst 
 • Activiteiten voor jongeren € 0,80 per subsidie-eenheid
 • Activiteiten voor verstandelijk gehandicapten: € 13 per bijeenkomst
 • Activiteiten voor verstandelijk gehandicapten met externe inhuur € 45,50 per bijeenkomst 
 • EHBO verenigingen per lid € 8

Muziekkorpsen:

 • Per instrument: € 17
 • Per leerling muziekschool: € 14
 • Per majorette/minirette: € 9
 • Huisvestingskosten: maximaal € 600
 • Instructiekosten: 10%

Informele Zorg:

 • Per hulpcontact: € 2,25
 • Per bijeenkomst zonder externe inhuur: € 45
 • Per bijeenkomst met externe inhuur: € 175

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies. Het college heeft deze vastgesteld op de afzonderlijke subsidiebudgetten, genoemd in de producten-/programmabegroting. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0528.

Verordening en beleidsregels

De gemeente Hoogeveen biedt verschillende subsidiemogelijkheden. Voor de subsidies geldt de Algemene subsidieverordening Hoogeveen. De verordening is uitgewerkt in de Subsidie beleidsregels Cultuur, Onderwijs, Participatie en Zorg en Welzijn.

Uitgelicht

Zoeken