Lees voor

Ouderenzorg

Hoogeveen maakt zich sterk voor kwetsbare ouderen

De gemeente Hoogeveen slaat samen met diverse organisaties de handen ineen om kwetsbare ouderen in de gemeente de zorg te bieden die nodig is. Als mensen ouder worden nemen vaak de sociale contacten af en de lichamelijke problemen toe. Dat kan ertoe leiden dat mensen te weinig bewegen en daardoor nog zieker worden. Ook kunnen mensen vereenzamen of kan het sociaal netwerk zo klein worden dat men niet meer kan rekenen op hulp van familie en vrienden. Het is belangrijk om deze ouderen op tijd in beeld te krijgen. De huisarts kan dat het beste. De huisarts ziet de ouderen vaak meerdere keren per jaar. Maar de huisarts kan alleen maar medische hulp bieden, terwijl vaak meer nodig is. Daarom zijn we bezig om bij huisartsengroepen teams te vormen met verschillende professionals die samen ondersteuning op maat kunnen bieden.

Multifunctionele teams

De teams waar in Hoogeveen mee wordt gewerkt, bestaan uit de praktijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige, Wmo-consulent en mantelzorgconsulent. De teams hebben directe lijnen met de huisarts, het opbouwwerk en de specialist ouderengeneeskunde.  Deze teamleden hebben een belangrijke signalerende functie voor kwetsbare ouderen en ouderen met een complexe zorgvraag. Om een goed zorgplan voor deze ouderen op te kunnen stellen, is het belangrijk dat we een goed beeld hebben van de wensen en mogelijkheden van de ouderen. Daarom komen de teamleden bij de ouderen thuis. Hierbij kijken we niet alleen naar de zorg die nodig is, maar de ouderen worden ook gestimuleerd om hun sociale netwerk uit te breiden, gezonder te gaan leven (meer te bewegen) en krijgen indien nodig ondersteuning op maat.

Bredere blik

De betrokken partijen zijn enthousiast over deze aanpak. Door de samenwerking en het contact tussen verschillende disciplines leren de verschillende partijen van elkaar en kan ook breder naar een situatie gekeken worden. De wijkverpleegkundige vroeg bijvoorbeeld nooit zo door over bijvoorbeeld de financiële situatie. Terwijl dat heel bepalend kan zijn voor het woonplezier van mensen. Doordat disciplines elkaar goed kennen, zullen en kunnen zij makkelijk naar elkaar doorverwijzen. De aanpak is gericht op kwetsbaarheid en welzijn. Het is geen medisch gerichte aanpak, maar een aanpak gericht op wat de oudere zelf belangrijk vindt. We proberen er in het gesprek achter te komen wat de oudere zelf belangrijk vindt, maar ook waar de kracht van de persoon ligt.

Vitaal & Aanwezig

In het magazine 'Vitaal & Aanwezig’ vertellen hulpverleners, bestuurders, vrijwilligers, beleidsadviseurs, huisartsen, wijkverpleging en zorgverzekeraars vanuit verschillende invalshoeken hun ervaringen over de ouderenzorg in de gemeente Hoogeveen. Bekijk het magazine 'Vitaal & Aanwezig’ (PDF, 1Mb).  

Succesvolle ouderenzorg

Bekijk een presentatie die wethouder Erik Giethoorn gaf tijdens een landelijke conferentie over zorg. Daar vertelde hij over de manier waarop in Hoogeveen de ouderenzorg succesvol wordt opgepakt.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de zorg voor ouderen, neemt u dan contact op met de gemeente via 140528 of vraag uw huisarts.

Uitgelicht

Zoeken