Lees voor

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Alle kinderen in onze gemeente moeten mee kunnen doen aan sport- en cultuuractiviteiten. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur biedt gezinnen met een laag inkomen op een praktische manier een oplossing. Via een intermediair zoals de gemeentelijke sportfunctionaris kan een gezin per kind een aanvraag doen. Het fonds zorgt, zodra de aanvraag is goedgekeurd, voor de financiële afhandeling met de sport- of cultuuraanbieders. Dit doet het fonds door betaling van contributie en in sommige gevallen door bonnen voor materialen.


Voor wie?
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is bestemd voor kinderen van 0 t/m 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een sportvereniging, muziekschool of andere instelling voor kunstbeoefening.

De aanvraag
Gezinnen of doorverwijzende organisaties kunnen contact opnemen via het e-mailadres sport@hoogeveen.nl. Geef hierbij de naam en de school van het kind door. Als het kind in aanmerking komt voor een aanvraag dan neemt de intermediair (sportfunctionaris) contact op met het gezin om in overleg de aanvraag te doen.

Belangrijkste spelregels

  • Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door intermediairs;
  • Per jaar kan maximaal één aanvraag worden gedaan voor sportactiviteiten en één voor cultuuractiviteiten;
  • Het maximaal aan te vragen bedrag per jaar is € 225,- (sport) of € 425,- (cultuur) per jaar;
  • De intermediair maakt de inschatting of een gezin in aanmerking komt voor het fonds;
  • Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de sport- of cultuuraanbieder;
  • De aanwezigheid van het kind bij de activiteit wordt gevolgd;
  • Deelname aan cultuuractiviteiten kan alleen bij organisaties die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur in Hoogeveen kunt u contact opnemen met 
Sportfunctionarissen gemeente Hoogeveen. 
Tel. 14-0528
e-mail sport@hoogeveen.nl

Website Jeugdfonds Sport en Cultuur

Uitgelicht

Zoeken