Lees voor

Informatie over zorg en ondersteuning

Ga naar de websites van Regelhulp, Kijkwijzer ouderen of die van externe platforms en raden voor meer informatie over zorg en ondersteuning.

 • Regelhulp

  Regelhulp is een wegwijzer van de overheid met actuele en betrouwbare informatie voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

 • Kijkwijzer ouderen

  Deze website is bedoeld om ouderen en de mensen die om hen heen staan te informeren over veel voorkomende vragen en problemen.

 • Wmo-raad

  De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd schriftelijke adviezen aan het College van B&W en de gemeenteraad om de belangen van burgers met betrekking tot de Wmo te waarborgen.

 • Gehandicapten Platform

  Het Gehandicapten Platform overlegt met wethouders en afdelingen van de gemeente, de WMO-raad en politieke partijen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

 • Seniorenplatform

  Het Seniorenplatform bewaakt de belangen van alle ouderen in Hoogeveen en onderhoudt contacten met bijvoorbeeld woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente.

 • Ieder(in)

  Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

Uitgelicht

Zoeken