Lees voor

Sociaal domein

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en voor zorg en begeleiding.

 • Onafhankelijke ondersteuning bij uw vragen over zorg en hulp
 • Zorg en ondersteuning (Wmo)

  Het doel van de Wmo is dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en meedoen in de samenleving. Gemeente en cliënt kijken samen naar de ondersteuning die eventueel nodig is en welke oplossingen kunnen helpen. De eigen mogelijkheden en behoefte van de cliënt en zijn omgeving zijn uitgangspunt.

 • Kinderen en jongeren

  De gemeente wil Hoogeveen voor de jeugd aangenaam en aantrekkelijk maken. Van veilig verkeer tot voldoende speel- en ontspanningsmogelijkheden zijn en van sportaccommodaties tot subsidie voor jeugd- en jongeren-activiteiten. De gemeente is ook verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.

 • Minimaregelingen

  Heeft u een laag inkomen? Dan biedt gemeente Hoogeveen diverse regelingen en tegemoetkomingen.

 • Uitkeringen

  Heeft u een laag inkomen, (tijdelijk) geen werk of bent u arbeidsongeschikt? Dan kunt u een uitkering aanvragen. Op welke uitkering u recht heeft, hangt af van uw situatie.

 • Ouderenzorg
 • Zoeken naar zorg, hulp of ondersteuning
 • Subsidie Cultuur, Onderwijs, Participatie en Zorg en Welzijn

  Wat zijn de mogelijkheden voor subsidie door de gemeente en hoe werkt het?

 • Inburgering

  Ben ik inburgeringsplichtig? Moet ik de inburgering zelf regelen of krijg ik een cursus van de gemeente aangeboden? Waar kan ik een inburgeringscursus inkopen? Hoe moet ik ontheffing van de inburgeringsplicht aanvragen? Voor al deze vragen kunt u terecht bij het bureau Inburgering van de gemeente Hoogeveen.

Uitgelicht

Zoeken