Lees voor

Leerlingenprognoses en leerlingenaantallen

De gemeente Hoogeveen stelt jaarlijks een Integraal Huisvestingsplan op voor het bekostigen van voorzieningen in de huisvesting van scholen. Daarvoor is belangrijk te weten welke leerlingenaantallen worden verwacht. Het bedrijf Pronexus heeft nieuwe leerlingenprognoses opgesteld. Op basis daarvan kan een inschatting worden gemaakt welke ruimtebehoefte er is voor de korte termijn en langere termijn.

Uitgelicht

Zoeken