Lees voor

Kinderopvang

Als ouder kunt u een contract afsluiten met de kinderopvanginstelling. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten.

Vanaf 1 januari 2013 keert de gemeente geen bijdrage kinderopvang meer uit, maar doet de Belastingdienst dat. Dit is een van de gevolgen naar aanleiding van de wijziging van de wet Kinderopvang.Voorheen ontvingen inwoners die kinderopvang nodig hebben, kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (overheidsbijdrage) en van de gemeente (werkgeversbijdrage). Het werkgeversgedeelte van de kinderopvangtoeslag is vanaf 2013 overgenomen door de Belastingdienst.Voor bepaalde doelgroepen blijft de gemeente een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage verstrekken. Het gaat om ouders die niet werken, maar wel aanspraak maken op kinderopvangtoeslag omdat zij deelnemen aan een traject naar werk, een studie volgen of als verplichte inburgeraar een inburgeringscursus volgen. Dit doen we om zoveel mogelijk klanten te laten re-integreren en uitstromen naar werk of school. Compensatie van de eigen bijdrage kinderopvang is een extra prikkel voor de groep alleenstaande ouders met een WWB uitkering om uit te stromen naar werk of scholing en creëert de nodige ruimte om re-integratietrajecten te kunnen inzetten.

Informatie en contact

Voor een actueel overzicht van kinderopvanginstellingen kunt u het http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/ raadplegen. Informatie over de Kinderopvang kunt u krijgen bij uw werkgever, de Belastingdienst en voor het gemeentelijk deel bij de Kinderopvangtoeslag.

Uitgelicht

Zoeken