Lees voor

Onderwijshuisvesting

De gemeente en schoolbesturen zorgen samen voor de huisvesting van het onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de gehele instandhouding van hun gebouwen. Daarvoor ontvangen zij jaarlijks vergoedingen van het Rijk. Voor nieuwbouw, schadeherstel of uitbreiding van schoolgebouwen kunnen schoolbesturen financiering aanvragen bij de gemeente. Burgemeester en wethouders overleggen jaarlijks met schoolbesturen welke voorzieningen nodig zijn en gerealiseerd kunnen worden. Dat wordt vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Meer informatie over het Integraal huisvestingsplan en onderwijshuisvesting vindt u in de onderstaande stukken:

Uitgelicht

Zoeken