Lees voor

RMC en voortijdig schoolverlaten

Woon je in de gemeente De Wolden, Westerveld, Hoogeveen of Meppel? Dan val jij onder het Bureau Recht Op Leren!

Wat zijn voortijdig schoolverlaters?

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en de 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder diploma (havo, vwo of mbo niveau 2).
Uitzonderingen:

  • Jongeren die het niveau van de startkwalificatie niet kunnen halen, bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke beperkingen, vallen niet onder de categorie voortijdig schoolverlaters. Dit zijn jongeren die het speciaal onderwijs hebben doorlopen en met goed gevolg hebben afgesloten.
  • Jongeren met een diploma op mbo 1-niveau en die geen werk hebben, horen wel bij de voortijdig schoolverlaters. Heeft zo'n jongere wel een baan dan hoeft hij of zij niet meer begeleid te worden naar een startkwalificatie.

Wanneer wordt een jongere gemeld?

Je wordt gemeld bij het Bureau Recht Op Leren wanneer je de school verlaat of dreigt te verlaten zonder startkwalificatie en jonger bent dan 23 jaar. Je moet dan natuurlijk wel in de gemeente De Wolden, Westerveld, Hoogeveen of Meppel wonen. Woon je in een andere regio, dan kun je contact opnemen met je woongemeente en vragen naar een leerplichtambtenaar of RMC-trajectbegeleider.

De school is wettelijk verplicht een jongere te melden bij (zorgelijk) verzuim en uitschrijving. Natuurlijk kun je zelf (of één van je ouders) ook zelf contact opnemen met het Bureau Recht Op Leren voor begeleiding.

Wat doet de RMC-trajectbegeleider?

De RMC-trajectbegeleider neemt na de melding contact op met jou voor een gesprek. Samen met jou wordt bekeken wat de kwaliteiten en mogelijkheden zijn om alsnog een startkwalificatie te behalen. Lukt dat niet, dan wordt er gekeken waarom niet en wordt er samen met jou naar oplossingen gezocht. Je kan ook worden begeleid naar alternatieven zoals werk en/of hulpverlening eventueel in combinatie met een scholingtraject. Begeleiding van het Bureau Recht Op Leren kost overigens niets.

Hoe kan ik contact opnemen? 

Je (of één van je ouders) kan ons altijd bellen of mailen voor vragen, advies en begeleiding. Wij zijn dagelijks te bereiken via telefoonnummer 14-0528 of via leerplichtrmc@dewoldenhoogeveen.nl

Meer info? Kijk dan op deze site.

Uitgelicht

Zoeken