Lees voor

Bureau Recht Op Leren

Het Bureau Recht Op Leren helpt jongeren, ouders en leerkrachten om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld werken hierin samen. Het Bureau Recht Op Leren bestaat uit de Leerplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Zuidwest Drenthe (RMC).

Voor meer informatie, zie deze folder.

Jongeren, ouders en verzorgers, scholen en (zorg)instanties kunnen bij het Bureau Recht op Leren terecht voor vragen, advies en begeleiding. Hierbij kunt u denken aan vragen rondom school, verzuim en voortijdig schoolverlaten van kinderen en jongeren vanaf 4 tot 23 jaar, zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo, vwo of mbo (vanaf niveau 2) diploma.
Volgens de Leerplichtwet hebben alle jongeren in Nederland recht op onderwijs. In de Leerplichtwet staan verplichtingen waaraan ouders of verzorgers en leerlingen moeten voldoen. Als aanvulling op de Leerplichtwet is er de RMC-wet. Deze heeft als doel dat elke jongere tot 23 jaar zonder startkwalificatie begeleiding kan ontvangen om alsnog een diploma te halen. Dat is goed, want met een goede opleiding én een startkwalificatie heb je veel meer kans op een leuke en langdurige werkplek.

Contact

Bureau Recht Op Leren, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen, telefoon 140528, leerplichtrmc@dewoldenhoogeveen.nl

Meer informatie over

Links:

www.duo.nl
www.rijksoverheid.nl 
www.oudersonderwijs.nl

Uitgelicht

Zoeken