Lees voor

Onderwijs

 • Kinderopvang

  Als ouder kunt u een contract afsluiten met de kinderopvanginstelling. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten.

 • Basisonderwijs

  Op deze pagina vindt u een overzicht van de basisscholen in de gemeente Hoogeveen.

 • Voortgezet onderwijs

  Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Hoogeveen.

 • MBO

  Instellingen in of rond Hoogeveen

 • Leerplicht

  De uitvoering van de Leerplichtwet is ondergebracht bij het regionaal bureau ROL (Recht Op Leren) te Hoogeveen. Nadere informatie kunt u vinden op de website van Recht op leren.

 • Bureau Recht Op Leren
 • Leerlingenvervoer

  Leerlingen die een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs bezoeken, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten.

 • Subsidie onderwijs

  De gemeente Hoogeveen biedt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking subsidiemogelijkheden op grond van de beleidsregels cultuur, sport, onderwijs, participatie en zorg en welzijn.

 • Leerlingenprognoses en leerlingenaantallen
 • Onderwijshuisvesting

Uitgelicht

Zoeken