Lees voor

Subsidies voor bedrijven

Er zijn voor de drie noordelijke provincies specifieke regelingen van kracht die uitvoerig worden behandeld op de website van de subsidieverstrekker SNN: het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Starters

Voor starters bestaan geen aparte subsidies. Wel zijn er voor hen kredietmogelijkheden. Personen met een bijstands-, WW- of WAO-uitkering die een bedrijf willen starten, kunnen op basis van het Besluit Bijstand Zelfstandigen een geldlening en/of bijstand in hun levensonderhoud krijgen. Ook zelfstandigen die tijdelijk minder verdienen dan de jaarnorm kunnen een beroep doen op dit besluit. De stichting Starters-In-Business ondersteunt starters die een eigen bedrijf willen beginnen.

Andere instanties die zich met subsidies bezighouden zijn:

N.V. NOM

Internet: www.nom.nl
E-mail: info@nom.nl

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe

Telefoon: 088 58 51000
Internet: www.kvk.nl

MKB-Noord

Telefoon: 050-5275757
Internet: www.mkbnoord.nl
E-mail: info@mkbnoord.nl

VNO-NCW Noord

Telefoon: 050-5343844
E-mail: info@vno-ncwnoord.nl
Internet: www.vno-ncwnoord.nl

Belastingdienst Nederland (Ondernemers)

Internet: www.belastingdienst.nl

Overig

Op de website www.123subsidie.nl vindt u meer algemene informatie over subsidies.

Uitgelicht

Zoeken