Lees voor

Subsidies voor bedrijven

Er zijn voor de drie noordelijke provincies specifieke regelingen van kracht die uitvoerig worden behandeld op de website van SNN: het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Op de website www.123subsidie.nl vindt u meer algemene informatie over subsidies.

Starters

Voor starters kent de gemeente geen aparte subsidies. Wel zijn er voor starters kredietmogelijkheden. Personen met een bijstands-, WW- of WAO-uitkering die een bedrijf willen starten, kunnen op basis van het Besluit Bijstand Zelfstandigen een geldlening en/of bijstand in hun levensonderhoud krijgen. Ook zelfstandigen die tijdelijk minder verdienen dan de jaarnorm kunnen een beroep doen op dit besluit.
E-mail:
ondernemersadvies@dewoldenhoogeveen.nl

STiB voor ondernemers door ondernemers, begeleidt starters die een eigen bedrijf willen beginnen.

Relevante websites

Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO)
https://ikbendrentsondernemer.nl/

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)
https://www.rvo.nl 

N.V. NOM
https://www.nom.nl

MKB-Noord
https://www.mkbnoord.nl

VNO-NCW Noord

https://www.vno-ncwnoord.nl 

Belastingdienst Nederland (Ondernemers)

https://www.belastingdienst.nl

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe

https://www.kvk.nl

Ondernemersplein
https://ondernemersplein.kvk.nl/

Provincie Drenthe

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket

 

Uitgelicht

Zoeken