Lees voor

Hoogeveen maakt nieuw beleid voor toerisme, recreatie en evenementen

De komende periode gaat de gemeente aan de slag met het opstellen van nieuw beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Daarnaast wordt een nieuwe beleidsnotitie voor evenementen gemaakt. Omdat recreatie en toerisme en evenementen sterk met elkaar samenhangen, worden beide beleidsnotities tegelijk ontwikkeld en uiteraard goed op elkaar afgestemd.

De vrijetijdseconomie is van toenemend belang voor de gemeente Hoogeveen. Wethouder Erik Giethoorn: ‘We hebben een aantal mooie verblijfsaccommodaties en er liggen plannen voor nieuwe ontwikkelingen binnen onze gemeente. Een voorbeeld hiervan is de komst van het recreatiegebied bij Nijstad. Steeds meer mensen weten het centrum van Hoogeveen en het mooie buitengebied te vinden. Ook evenementen zijn belangrijk voor onze gemeente, ze dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Hoogeveen.’

Compleet beeld van sector

De vraag van toeristen en recreanten staat voor de gemeente centraal bij de ontwikkeling van nieuw beleid voor recreatie, toerisme en evenementen. De komende periode wordt daarom samen met het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd onderzocht of het bestaande aanbod in de gemeente Hoogeveen past bij de behoefte  van toeristen en recreanten. Dit wordt onder andere gedaan aan de hand van interviews met partijen die een rol spelen binnen de vrijetijdseconomie of het evenementenaanbod. Daarnaast wordt door middel van een leefstijlentest onderzocht op welke doelgroep een bedrijf in de recreatief-toeristische sector of een evenement de meeste aantrekkingskracht heeft. In de week van 30 oktober ontvangen bedrijven die actief zijn in de toeristisch-recreatieve sector een brief om deel te nemen aan een online onderzoek. Om een nog completer beeld te krijgen volgt eventueel een bedrijfsbezoek, uiteraard op afspraak. Meer informatie over de leefstijlentest vindt u op www.leisureleefstijlen.nl.

In gesprek

Op dinsdagavond 23 januari 2018 gaan we graag met iedereen die geïnteresseerd is in het nieuwe beleid voor toerisme, recreatie en evenementen in gesprek. Zet u deze datum alvast in uw agenda?

De beleidsnotitie recreatie en toerisme en de beleidsnotitie evenementen worden begin maart 2018 vastgesteld door het college van B&W. Beide documenten liggen daarna ter inzage. Behandeling van beide definitieve beleidsnotities door de gemeenteraad vindt plaats in juni/juli 2018.

 

 

Uitgelicht

Zoeken