Lees voor

Denk mee op 15 mei over hoe het bedrijventerrein van de toekomst eruit moet komen te zien!

Meld u gauw aan, er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar!

In Hoogeveen wordt een nieuw bedrijventerrein aangelegd, Riegmeer. Maar hoe ziet het bedrijventerrein van de toekomst eruit? Hoe gaat werken in de toekomst veranderen en past een traditioneel gemengd bedrijventerrein daar nog wel bij? En hoe beïnvloeden transities, bijvoorbeeld rondom energie of robotisering, de inrichting van ons bedrijventerrein? Wat betekent dat voor het ruimtebeslag en de inrichting?

Zomaar wat vragen die de kop opsteken als we nadenken over een nieuw bedrijventerrein. Daarom hebben wij uw hulp nodig! Op 15 mei gaan we in drie stappen onderzoeken hoe onze toekomst verandert door transities, welke gevolgen dat heeft voor de manier waarop we werken en we vertalen dat naar Hoogeveen. Dat doen we zo:

Stap 1: kennis

  • Een blik in de toekomst: en die is nu! Door Future City Foundation.
  • Hoe verandert door transities als duurzaamheid en digitalisering de manier waarop we werken? Door Vodafone

Stap 2: Delen

  • Hoe komt een bedrijventerrein tot stand? Door Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland
  • Waar heb jij behoefte aan als (toekomstig) werknemer?
  • Wat heeft uw bedrijf nodig om te groeien?

Stap 3: Ontwerpen

In groepen werken we onze ideeën uit tot een ontwerp. De ontwerpen presenteren we aan een jury die daar de winnaar uit kiest. De winnende groep krijgt 900 euro.

Doet u mee?

Aan deze bootcamp doen mee: medewerkers van gemeente Hoogeveen, stakeholders die betrokken zijn bij het bedrijventerrein Riegmeer (ondernemers, eigenaren, belangenverenigingen, provincie etc.) en jongprofessionals (hbo- en wo-studenten of jongeren die net aan het werk zijn).

Uitgelicht

Zoeken