Lees voor

Inkoop en aanbesteding

De gemeente Hoogeveen heeft als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie en wil zich als betrouwbare partner presenteren. Op het gebied van de inkopen streeft de gemeente naar transparantie, non-discriminatie, integriteit en optimale aanwending van financiële middelen. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de beleidsregels inkoop en aanbesteding gemeente Hoogeveen.

De gemeente Hoogeveen kent het zogeheten ‘gecoördineerde inkoopmodel’. Dat wil zeggen dat de verschillende afdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor de inkoop. Ter ondersteuning en advisering heeft de gemeente centrale inkoopadviseurs.

 • Beleidsregels en algemene inkoopvoorwaarden

  De gemeente koopt diensten, goederen en leveringen in. Hierbij gebruiken wij de algemene inkoopvoorwaarden. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor alle inkopen en aanbestedingen van Hoogeveen en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

  Op alle opdrachten en offerteaanvragen voor levering van goederen, diensten en werken aan gemeente Hoogeveen zijn de Algemene inkoopvoorwaarden DWH van toepassing.

 • Algemene inkoopvoorwaarden bij ICT opdrachten

  Bij de inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT gebruikt de gemeente de GIBIT voorwaarden. Daarbij is ook het Addendum op de GIBIT van toepassing. Op alle opdrachten over ICT zijn de GIBIT voorwaarden en het Addendum van toepassing.

 • Inkoopprocedure

  De gemeente Hoogeveen hanteert in haar Beleidsregels inkoop en aanbesteding richtbedragen voor de te volgen procedure.

 • Lokale en regionale ondernemers

  De gemeente Hoogeveen vindt het belangrijk dat lokale en regionale ondernemers daar waar mogelijk de kans hebben om een opdracht van de gemeente te verkrijgen. Dit is ook in het beleid opgenomen. De gemeente borgt hiermee dat ze oog heeft voor de belangrijke taak die lokale en regionale ondernemers vervullen als ruggengraat van de economie en werkgelegenheid in de regio.

 • Aanbestedingskalender

  De gemeente Hoogeveen maakt jaarlijks, samen met de gemeente De Wolden en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, één overzicht van de aankomende Europese aanbestedingen. Deze zogenaamde Aanbestedingskalender geeft een beeld welke Europese aanbestedingen op stapel staan. De kalender is indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De Europese aanbestedingen die van start gaan worden op TenderNed gepubliceerd (zie het kopje TenderNed).

 • Groslijsten en Uitnodigingsbeleid onderhandse aanbestedingen

  De gemeente gebruikt groslijsten en wachtlijsten om de keuze bij onderhandse aanbestedingen te motiveren. Op een groslijst staan leveranciers die hun geschiktheid hebben bewezen.

 • TenderNed

  Alle Europese aanbestedingen van de gemeente Hoogeveen worden gepubliceerd op TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Ondernemers die mee willen doen met Europese aanbestedingen van de gemeente Hoogeveen moeten zich registreren op TenderNed. Zowel ondernemingen die al geregistreerd zijn als ondernemingen zich voor het eerst registreren op TenderNed hebben eHerkenning nodig om mee te kunnen doen met aanbestedingen van de gemeente Hoogeveen.

  eHerkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren. Met één eHerkenningsmiddel logt u in op websites van verschillende overheidsorganisaties. Voor registreren en inloggen bij TenderNed heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. eHerkenning aanschaffen kan bij een van de erkende leveranciers. De kosten voor aanschaf en gebruik variëren per middel en leverancier.

 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  Maatschappelijk verantwoord inkopen, ook wel duurzaam inkopen, betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (winst) worden meegenomen.

 • Klachten over aanbestedingen

  In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat er ontevredenheid ontstaat over hoe er door partijen in de procedure wordt gehandeld. Bent u het niet eens met wat er in de aanbestedingsdocumenten staat of bent u het niet eens over de wijze waarop de aanbesteding wordt uitgevoerd? Dan kunt u hiertegen uw klacht indienen. Het indienen van een klacht zet de aanbestedingsprocedure niet stil.

Uitgelicht

Zoeken