Lees voor

Ondernemen

 • Samen werken aan werk

  Er zijn veel organisaties die proberen mens en werk aan elkaar te koppelen. Toch lukt dat niet altijd goed, mede door een versnipperde aanpak. Samenwerking moet hier verandering in brengen. De gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe, UWV, Alescon, Alfa-college en UWV trekken samen op vanuit de vraag naar personeel en de behoefte van alle werkzoekenden. Waar nodig betrekken ze ook andere partijen. Zo moet een goede match ontstaan tussen vraag en aanbod van werk en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

 • Ondernemen in Hoogeveen

  Hoogeveen behoort tot de belangrijkste economische centra van Noord-Nederland. Van oudsher is Hoogeveen georiënteerd op industrie; door haar strategische ligging heeft Hoogeveen zich ook sterk ontwikkeld in de sector transport & logistiek. Ook op het gebied van zakelijke dienstverlening heeft Hoogeveen veel te bieden. Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden.

 • Subsidies voor bedrijven
 • Inkoop en aanbesteding

  De gemeente Hoogeveen heeft als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie en wil zich als betrouwbare partner presenteren. Op het gebied van de inkopen streeft de gemeente naar transparantie, non-discriminatie, integriteit en optimale aanwending van financiële middelen. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de beleidsregels inkoop en aanbesteding gemeente Hoogeveen.

 • Ondernemen op de markt

  Heeft u een marktkraam? Op deze pagina vindt u informatie over de warenmarkt van Hoogeveen.

 • Ondernemersvragen en antwoorden
 • Samenwerken

  De gemeente Hoogeveen zet in op samenwerking met verschillende partners, zowel binnen de gemeente als in de regio. Op deze pagina's vindt u een overzicht.

 • Starten

  Hoogeveen wil een goed klimaat scheppen voor ondernemers die startend zijn. Hier vindt u meer informatie.

Uitgelicht

Zoeken