Lees voor

Omgevingswet

De omgevingswet komt eraan. Deze wet bundelt alle wetgeving en de regels voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hieronder vallen de wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Hoe maken we het ook in Hoogeveen eenvoudig beter?

Doordat de wet- en regelgeving gebundeld en verminderd wordt, zijn de regels overzichtelijker voor inwoners, ondernemers en overheden. De algemene regels van het Rijk worden beperkt, waardoor er meer in te vullen is op lokaal niveau. De gemeente wil deze ruimte invullen samen met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

"De omgevingswet is een middel, het doel is eenvoudig beter!"

Het doel van de invoering is ‘eenvoudig beter.’ Dit betekent:

  • minder en overzichtelijke regels
  • meer ruimte voor initiatieven
  • lokaal maatwerk

In gesprek met inwoners, ondernemers en ketenpartners

In 2017 vindt de verkenningsfase plaats. In deze fase bepaalt de gemeenteraad het ambitieniveau: wat wil onze gemeente bereiken met de Omgevingswet? In dat kader hebben we in het voorjaar van 2017 de gemeenteraad geïnformeerd en een bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners, bedrijven en partners zoals waterschappen, LTO, RUD, GGD, etc.

In de tweede helft van 2017 gaan we verder met het ophalen van informatie bij alle betrokkenen, om zo tot een volledig ambitiedocument te komen.  

Bekijk het verslag van de bijeenkomst op 24 mei 2017 

Nieuwsbrief omgevingswet

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet in Hoogeveen? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Omgevingswet.

Kijkt u dan eens op het Omgevingswet Portaal of Aan de slag met de Omgevingswet.

Uitgelicht

Zoeken