Lees voor

Groen Hoogeveen

Hoogeveen is een groene stad, met meer dan 300 hectare plantsoenen, groenstroken en parken. Goed onderhoud is hiervoor belangrijk. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het groen op de juiste manier wordt onderhouden? De gemeente Hoogeveen maakt onderscheid tussen planmatig en natuurlijk groenbeheer.

Uitgelicht

Zoeken