Lees voor

Omgeving

 • Omgevingswet

  De omgevingswet komt eraan. Deze wet bundelt alle wetgeving en de regels voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hieronder vallen de wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

 • Milieu

  De gemeente Hoogeveen heeft een groot aantal taken op milieugebied. Zo zijn we verantwoordelijk voor het ophalen van het huisafval, het geven van milieuvoorlichting. Maar ook bijvoorbeeld bodembeheer valt onder verantwoordlijkheid van de gemeente.

 • Groen Hoogeveen

  Hoogeveen is een groene stad, met meer dan 300 hectare plantsoenen, groenstroken en parken. Goed onderhoud is hiervoor belangrijk. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het groen op de juiste manier wordt onderhouden? De gemeente Hoogeveen maakt onderscheid tussen planmatig en natuurlijk groenbeheer.

 • Veilig Hoogeveen

  De gemeente vindt het belangrijk dat u prettig en veilig woont, werkt en leeft. Samen met politie, brandweer en andere organisaties werkt de gemeente aan een veilige en leefbare gemeente. Inwoners leveren hieraan ook zelf een belangrijke bijdrage.

 • Omgevingsvergunning zonneparken

Uitgelicht

Zoeken