Lees voor

GemeenteMarap

De GemeenteMarap is het financiële tussenbericht dat het college van B&W aanbiedt aan de gemeenteraad. Het tussenbericht informeert de raad over de uitvoering van de programmabegroting en de eindejaarsverwachting.

Uitgelicht

Zoeken