Lees voor

Inspraak

Bij het maken van keuzes spelen vaak veel verschillende belangen een rol. Het gemeentebestuur - dat uiteindelijk de knoop moet doorhakken - wil graag van elke keuzemogelijkheid de voor- en nadelen op een rij zetten om zodoende te komen tot een goed overwogen beslissing.

Het gemeentebestuur wil daarom graag de mening weten van de mensen die dagelijks met het betreffende probleem te maken hebben. Om die reden roept de gemeente burgers vaak op om over een bepaald onderwerp hun mening te geven. Op welke manier dat kan, verschilt per onderwerp. In sommige gevallen kunt u de plannen van de gemeente lezen, om vervolgens schriftelijk te reageren.

Interactieve beleidsvoering

In sommige gevallen kunt u vanaf het begin van de ontwikkeling van een plan intensief met ambtenaren van gedachten wisselen en adviseren. Naast inspraak zijn 'Participatie' en 'Interactieve beleidsvoering' de termen die hiervoor worden gebruikt. Er zijn regelmatig projecten waarin de gemeente met betrokkenen wil samenwerken.

Inspraak is maatwerk

Inspraak is maatwerk, vindt het gemeentebestuur. Op welke manier en hoe vergaand u kunt inspreken, hangt vooral af van de mate waarin u belanghebbend bent:

 • Hoe groot is uw belang?
  Dreigt u een klein stukje van uw uitzicht te verliezen? Of wordt uw hele omgeving afgebroken om plaats te maken voor hoge flats?

 • Zijn er meer belanghebbenden?
  Bent u de enige bewoner die te maken heeft met de herinrichting van uw straat? Of zijn er meer bewoners met mogelijk verschillende opvattingen?

 • Is er sprake van tegengestelde belangen?
  Wil de gemeente een echte woonstraat inrichten? Of is de straat ook belangrijk voor doorgaand verkeer? De fietsers hebben belang bij de aanleg van vrijliggende fietspaden. Als die fietspaden ten koste gaan van tuinen zouden gaan, hebben bewoners een ander belang.

 • Zijn alle belangen even gemakkelijk te organiseren?
  Burgers komen snel in actie als het om hun eigen straat gaat. Maar hoe zit het met de doorgaande fietsers en automobilisten? Die melden zich niet zo snel. Toch moet het gemeentebestuur ook rekening houden met hun belangen.

 • Zijn alle belanghebbenden bekend?
  Als de gemeente een nieuw bedrijventerrein wil aanleggen, is meestal duidelijk welke bewoners een ander uitzicht krijgen. Maar de mensen die over vijf, zes of zeven jaar op het bedrijventerrein een baan zullen vinden? Die zijn nog onbekend en kunnen daardoor niet voor hun belangen opkomen. Voor de gemeente zijn zij echter ook belangrijk!

Samen

Het gaat het gemeentebestuur in de eerste plaats om de kwaliteit van de argumenten. Het is daarom belangrijk de argumenten duidelijk te omschrijven.De kwaliteit gaat boven de kwantiteit. Dat neemt echter niet weg dat het meestal verstandig is om u samen met andere belanghebbenden tot het gemeentebestuur te richten. Daarvoor zijn meerdere redenen:

 • U laat zien dat u niet de enige bent die bij een bepaalde oplossing belang heeft.
 • Invloed uitoefenen is niet altijd gemakkelijk. Een petitie ondertekenen kan bijna iedereen. Een goede brief schrijven of het woord voeren tijdens een inspraakavond is al lastiger en bovendien kost een goede voorbereiding veel tijd. Door samen te werken, kunt u die lasten verdelen.
 • Het is met meer mensen gemakkelijker om de aandacht van de politiek en de media te trekken.

Uitgelicht

Zoeken