Lees voor

Bezwaar

Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente, kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen bij de bezwaarschriftencommissie.

De commissie bekijkt de zaak dan opnieuw en brengt advies uit aan de instantie die daarover uiteindelijk een besluit moet nemen. Welke instantie dat is, hangt af van het besluit waarom het gaat. Het kan bijvoorbeeld de gemeenteraad zijn of het college van B&W.

Voor een vlotte en correcte afhandeling gebruikt u bij voorkeur het bezwaarformulier om een bezwaarschrift te sturen. Daarnaast kunt u schriftelijk bezwaar maken (zie de brochure voor meer informatie). De procedure is gelijk voor burgers en bedrijven. Meer informatie vindt u in de brochure van de bezwaarschriftencommissie

Informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, telefoon 0528-291353.

Documenten

Meldpunt hinderlijke regelgeving

Heeft u last van de gemeentelijke regelgeving? Maak er melding van. Via het meldpunt hinderlijke regelgeving kunt u de gemeente alert maken op regels van de gemeente Hoogeveen die:

  • hinderlijk zijn of
  • onderling tegenstrijdig zijn of
  • onnodige administratieve lasten veroorzaken.

Uitgelicht

Zoeken