Lees voor

Andere manieren om invloed uit te oefenen

Naast inspraak, bezwaar, klacht en spreekrecht, zijn er nog andere manieren om invloed op de gemeente uit te oefenen. Stemmen voor de gemeenteraad natuurlijk. En aankloppen bij Buurtbeheer als u iets wilt veranderen in uw eigen woonomgeving. Hieronder staat een aantal manieren op een rij.

 • Stemmen
  Een keer per vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U heeft dan direct invloed op de samenstelling van het algemeen bestuur van de gemeente, want dat is de gemeenteraad. Omdat de gemeenteraad de wethouders kiest, heeft u indirect ook invloed op de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders (B&W), het dagelijks bestuur van de gemeente.
 • Buurtbeheer
  Buurtbeheer richt zich op de leefbaarheid bij u in de buurt. Elk dorp en elke wijk heeft een eigen buurtbeheerteam. Daarin werkt de wijkbeheerder namens de gemeente. Ook andere instanties zijn in buurtbeheer vertegenwoordigd. De wijkbeheerder is uw contactpersoon als u iets in uw woonomgeving wilt veranderen. Voor alle informatie zie http://www.desmederijenvanhoogeveen.nl.
 • Ambtenaar bellen
  Er is geen organisatie die zo veel verschillende taken heeft als een gemeente: van de aanleg van wegen tot het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Van de afgifte van paspoorten tot het subsidiëren van de harmonie. Burgemeester en de wethouders krijgen hulp van het ambtelijk apparaat bij de uitvoering van die taken.
  Daarom: Wilt u een bouwvergunning aanvragen? Bent u het niet eens met de aanleg van een nieuwe weg bij u in de buurt? Wilt u een peuterspeelzaal in uw wijk? Over al dit soort gemeentelijke onderwerpen kunt u het beste (eerst) met de betreffende ambtenaar contact opnemen, bij voorkeur telefonisch. Vaak kan hij of zij uw vraag beantwoorden of uw probleem oplossen.
 • Waar is de chef?
  Wat moet u doen als een afdeling haar werk niet goed doet? In die gevallen moet u eerst bij de betrokken afdeling zelf zijn. Misschien kunt u de ambtenaar zelf op andere gedachten brengen. Zo niet, dan zoekt u uit wie de baas is van de afdeling en probeert u een afspraak met hem of haar te maken.
 • B&W schrijven
  Als u een ambtelijk antwoord onbevredigend vindt, kunt u zich ook tot burgemeester en wethouders richten. Dat kunt u het beste schriftelijk doen.
 • Afspraak met bestuurder
  U kunt de burgemeester of de wethouders persoonlijk spreken. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak aanvragen bij de secretaresse, telefoon 14 0528.
 • Gemeenteraad schrijven
  Wanneer uw vraag of wens zo verstrekkend of fundamenteel is dat ze een zaak van de gemeenteraad is, kunt u een brief aan de gemeenteraad sturen.
 • De politici in de gemeenteraad benaderen
  U kunt zich altijd wenden tot een politieke partij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad. Of u neemt contact op met een of meer raadsleden. Dat kan een raadslid van uw eigen politieke keuze zijn, maar u kunt ook andere raadsleden benaderen, want elk raadslid is er voor de hele bevolking. Als u hier klikt vindt u alle adressen en telefoonnummers van de Hoogeveense raadsleden en raadsfracties van politieke partijen.
 • Lid worden van een politieke partij
  In contact komen met gemeenteraadsleden en hun mening beïnvloeden, gaat makkelijker als u lid bent van een politieke partij. Iedere partij heeft een aantal keren per jaar een ledenvergadering, waarop ze allerlei onderwerpen bespreken. Daarnaast hebben de meeste partijen commissies en werkgroepen waarin allerlei onderwerpen aan de orde komen.
  Op deze site vindt u adressen van de politieke partijen die in de raad zitting hebben.
 • Nader advies nodig?
  Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. In de politiek gaat het echter om de juiste route op het juiste moment. Het is daarom verstandig altijd vooraf te informeren welk pad u het beste kan volgen. De gemeentelijke voorlichters helpen u daarbij graag op weg, telefoon 14 0528.
 • Adres gemeente
  Het College van B&W, de Gemeenteraad, alle afdelingen van de gemeente en de overige genoemde instanties kunt u allemaal aanschrijven via 1 adres, zie contact. Alle openbare vergaderingen zijn in het raadhuis aan het Raadhuisplein 1.
 • Meldpunt hinderlijke regelgeving
  Heeft u last van de gemeentelijke regelgeving? Maak er melding van.

Uitgelicht

Zoeken