Lees voor

Ombudsman

Ombudsman Van Egdomombudsman van egdom

'Klantvriendelijkheid hoog in het vaandel' 

Niet eens met de beslissing over uw klacht?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing over uw klacht. In dat geval kunt u de zaak voorleggen aan de ombudsman van de gemeente Hoogeveen. Dit is de heer mr. M.A.C. van Egdom. De onafhankelijke ombudsman is door de gemeenteraad benoemd. U kunt een afspraak maken met de ombudsman voor het spreekuur dat hij elke maand houdt. U kunt de ombudsman ook schriftelijk benaderen.

Behandeling van uw klacht

De ombudsman onderzoekt de klacht en kijkt of de beslissing van het gemeentebestuur juist is. De klager en degene over wie is geklaagd worden uitgenodigd voor een gesprek. Vervolgens schrijft de ombudsman een voorlopig rapport over de feiten. Op dit rapport kunnen alle partijen reageren, binnen een termijn die de ombudsman aangeeft. Als de ombudsman dat nodig vindt, neemt hij deze reacties nog op in zijn definitieve rapport. Hierin geeft de ombudsman zijn eindoordeel. Hij stuurt het definitieve rapport naar alle betrokkenen.

Het oordeel kan een aanbeveling bevatten. Rechtskracht heeft het oordeel niet, gezag wel. Met andere woorden: het college van B&W is niet verplicht het oordeel over te nemen, maar ziet het als een zwaarwegend advies.

Contact

U kunt de ombudsman schriftelijk benaderen via Postbus 20.000, 7900 PA in Hoogeveen of via ombudsman@hoogeveen.nl. Anita van Ulsen is de secretaris van de ombudsman. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0528.

Brieven

Rapporten

Jaarverslagen

Uitgelicht

Zoeken