Lees voor

Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels

Verordeningen zijn regelingen van de gemeenteraad. Instructies en reglementen zijn intern werkende regelingen die taken en werkzaamheden vastleggen.

De verordeningen, instructies en reglementen zijn op 2 manieren te benaderen:

Deze regelingen staan op een landelijke website: overheid.nl. Naast de actuele regelgeving kan daar ook op datum naar eerder geldende regelgeving (vanaf 1 augustus 2007) gezocht worden.

Uitgelicht

Zoeken