Lees voor

Meldpunt hinderlijke regelgeving

Heeft u last van de gemeentelijke regelgeving? Maak er melding van.

Via dit meldpunt kunt u de gemeente alert maken op regels van de gemeente Hoogeveen die:

  • hinderlijk zijn of
  • onderling tegenstrijdig zijn of
  • onnodige administratieve lasten veroorzaken

De gemeente Hoogeveen wil terughoudend zijn met gemeentelijke regels en administratieve lasten zoveel mogelijk beperken. Dit is vastgelegd in de gemeentelijke visie op regelgeving. U vindt de visie onderaan deze pagina.

Een melding doen

U kunt uw melding via onderstaand formulier of per brief doorgeven:

Visie op regelgeving gemeente Hoogeveen

Wij streven naar een ordening van de maatschappij door het maken van keuzes en het vermijden of oplossen van conflicten met zo weinig mogelijk regels. De regels zullen, waar mogelijk, op de minst bezwarende wijze worden toegepast. Gemeentelijke regels worden getoetst op:

  1. noodzaak
  2. effectiviteit
  3. juridische juistheid
  4. duidelijkheid
  5. handhaafbaarheid.

Als aan een van deze aspecten niet wordt voldaan, worden bestaande regels aangepast en nieuwe regels niet ingevoerd.

Uitgelicht

Zoeken