Lees voor

Provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Drenthe en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen.

De kandidatenlijsten in braille en groot letters liggen ter inzage bij de afdeling vergunningen in het Compagnieshuis.

Uitgelicht

Zoeken