Lees voor

Uitslagen Provinciale Staten en Waterschappen 2019

Op 20 maart 2019 waren de verkiezingen van de Provinciale Staten en van de Waterschappen.

  • Uitslagen verkiezingen 20 maart

    Bekijk de uitslagen van de verkiezingen van de Provinciale Staten en van de Waterschappen

  • Processen-verbaal van alle stembureaus

    Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

    Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn. De processen-verbaal liggen ook, tijdens openingstijden, ter inzage bij de afdeling Burgerzaken.

Uitgelicht

Zoeken