Lees voor

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Hoogeveen

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In Hoogeveen hebben totaal 22.970 kiezers gestemd. Dit betekent een opkomst van 52,87 %. In 2014 was de opkomst 55,60 %.

Hertelling uitgebrachte stemmen

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het verzoek van de PvdA tot hertelling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze hertelling heeft plaatsgevonden op 28 maart 2018. Het overzicht toont hoeveel stemmen en zetels elke partij in Hoogeveen heeft behaald na hertelling en hoe dit zich verhoudt tot de eerdere verkiezingsuitslag 2018.

Politieke partijen Stemmen 2018 na hertelling Zetelverdeling 2018 na hertelling Stemmen 2018 Zetelverdeling 2018
CDA 4862 7 4861 7
Gemeentebelangen Hoogeveen en omstreken 5715 8 5709 8
Socialistische Partij 2057 3 2055 3
Partij van de Arbeid 1945 2 1940 2
ChristenUnie 2452 3 2452 3
VVD 2602 4 2597 4
D66 1428 2 1426 2
GroenLinks 1132 1 1132 1
SGP 678 1 678 1
Totaal 22.870 31 22.850 31
Blanco stemmen 102 X 102 X
Ongeldige stemmen 88 X 86 X


Overzicht van de uitgebrachte stemmen

Het overzicht laat zien hoeveel stemmen elke partij in Hoogeveen heeft behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en hoe dit zich verhoudt tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Politieke partijen Stemmen 2018  Zetelverdeling 2018 Stemmen 2014 Zetelverdeling 2014
CDA 4861 7 6039 8
Gemeentebelangen Hoogeveen en omstreken 5709 8 5054 7
Socialistische Partij 2055 3 2922 4
Partij van de Arbeid 1940 2 2788 4
ChristenUnie 2452 3 2311 3
VVD 2597 4 2235 3
D66 1426 2 1137 1
GroenLinks 1132 1 739 1
SGP 678 1 430 0
Totaal 22.850 31 23.655 30
Blanco stemmen 102 X 46 X
Ongeldige stemmen 86 X 45 X

Extra informatie

Uitgelicht

Zoeken