Lees voor

Smederijen enquête 2012-2013

Inwoners van Hoogeveen konden via de Smederijenenquête hun mening geven over hun buurt, wijk of dorp.

headerDe zes partnerorganisaties van de Smederijen (Gemeente, Stichting Welzijnswerk, de corporaties Woonconcept, Domesta, Actium en de politie) werken samen om ‘de agenda op te halen uit de samenleving’. Wat leeft er in de samenleving en hoe kunnen de zes organisaties daar samen met de bewoners zo goed mogelijk op inspelen? Hiervoor is in het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013 in heel Hoogeveen de Smederijen enquête verspreid. Dit leverde veel gegevens op. De verwerking kostte veel tijd waardoor de resultaten eind 2013 beschikbaar kwamen.

Op eigen verzoek deden Elim en Pesse deden niet mee aan de enquête. Beide dorpen hebben net een Lange Klap achter de rug. U treft deze dorpen dus niet in de resultaten aan.

Lange klap sociaal

Op basis van de uitkomsten van de enquête hebben de zes organisaties een beslissing genomen over de gebieden die in 2014 aangesloten worden op de Lange Klap Sociaal. Dat zijn: Krakeel, Zuid, Zeeheldenbuurt en Verzetsbuurt.

Jaarplannen 

De enquête levert verder veel informatie voor het maken van de vier jaarplannen voor 2014. Hoogeveen is voor het maken van de jaarplannen verdeeld in vier gebieden: de dorpen, De Weide, Centrum en Wolfsbos/Zuid/Krakeel. In deze vier gebieden zijn ook de vier wijkteams van De Smederijen actief.

Uitslag per gebied

De Smederijen enquête is vertaald in een monitor. Daarin staat per gebied hoe een Smederij scoort op thema’s zoals leefbaarheid en veiligheid. De Smederijen monitor opent via de bovenste link hieronder. Wilt u inzicht in alle onderliggende resultaten van de enquête? Ga dan naar de aparte pagina met de verantwoording en alle resultaten.

Uitgelicht

Zoeken